Специјални резерват природе Увац - актуелности

Конкурс за радно место рибочувара

Конкурс за радно место рибочувара...Цео текст

Фото - Саша Прерадовић

Увац, мониторинзи и истраживања у 2022. години

Увац, мониторинзи и истраживања у 2022. години...Цео текст

Упознајте Увац и научите нешто ново – лепо и корисно!

Упознајте Увац и научите нешто ново – лепо и корисно!...Цео текст

aaa

На Увцу „станује” наука!

'Ајмо реално: да ли се „ико икад” у општинама Нова Варош и Сјеница (извесно: и шире) бавио науком и научним истраживањима као што је то чинио Резерват Увац д.о.о. током 2021. године (али и годинама ун...Цео текст

Arenaria interpres - foto Hans Hillewaert - izvor Wikipedia

Шљука камењарка на Увцу – 188. врста!

Значи, 188. врста за Увац! Приде, изузетно, изузетно ретка врста за Србију, још ређа за подручје јужно од Саве и Дунава....Цео текст

Црни корморан

О птицама Увца и околине

Стручно-документациона основа за заштиту природног добра од изузетног значаја Специјални резерват природе “Увац”, у актуелним границама од 7543 ха, урађена је 2004. године, осносно пре 16 година....Цео текст

Златарско језеро - мешовито јато

Научни Увац

Истраживање диверзитета птица СРП „Увац“ са посебним освртом на врсте од приоритета за заштиту према NATURA 2000 програму...Цео текст

Опстанак на Радоињском језеру

Опстанак на Радоињском језеру

Пре неколико дана, обилазећи СРП Увац, односано сва три језера са републичким инспекторима безбедности пловидбе, представници чуварске и канцеларијске службе су на Радоињском језеру присуствовали фант...Цео текст

Добрила - најпознатији белоглави суп на свету

Добрила – повратак мајци природи

После пуно "перипетија" и хиљада пређених километара, знаменита Добрила вратила се на Увац, у свој дом....Цео текст