О птицама Увца и околине

Црни корморан

Стручно-документациона основа за заштиту природног добра од изузетног значаја Специјални резерват природе “Увац”, у актуелним границама од 7543 ха, урађена је 2004. године, осносно пре 16 година. Том приликом, “пописане” су 104 врсте птица које насељавају Увац. Наредних године, Увац и непосредну околину су посећивали бројни орнитолози, како из државних институција (Завод за заштиту природе Србије, Институт за биолошка истраживања “Синиша Станковић”...), тако и из бројних удружења граћана (Фонд за заштиту птица грабљивица, Друштво за заштиту и проучавање птица Србије, Еколошко удружење “Чувари природе”...). Исти су бележили нове налазе, тј. нове врсте. Логично, број укупно посматраних и бележених врста је растао из године у годину.

Активности на истраживањима диверзитета птица Специјалног резервата природе “Увац”, са посебним освртом на врсте од приоритета за заштиту према NATURA 2000 програму су интезивиране у последњих неколико година, тј. од 2016.-2017. године. На овом послу, “здруженим” снагама раде Друштво за заштиту и проучавање птица Србије, Еколошко удружење “Чувари природе” и наравно, управљач, Резерват Увац д.о.о., који приде пружа и сву логистичку помоћ и подршку, у виду возила, пловила, свакако чуварске службе...

Резултати наведеног истраживања су одлични! Током јесени 2018. године, целе 2019. године и прва два месеца 2020. године, пронађено је 12 нових врста птица: кривокљуни спрудник (лат. Tringa nebularia), барска шљука (lat. Gallinago gallinago), патка кашикара (лат. Anas clypeata), жалар слепић (лат. Charadrius dubius), ласта брегуница (лат. Riparia riparia), модроврана (лат. Coracias garrulus), црвеноноги спрудник (Лат. Tringa totanus), златни вивак (Лат. Pluvialis apricaria), сива грмуша (Лат. Sylvia borin), црни орао (Лат. Aquila clanga), ћурликовац (Лат. Burhinus oedicnemus) и риђоврати гњурац (Лат. Podiceps grisegena). Овоме треба додати и налаз властелице (Лат. Himantopus himantopus), коју је посматрао и фотографисао један чувар заштићеног подручја, но, истом је телефон упао у језеро, те је наравно, и фотографија изгубљена. Добро је што је пре овог малог инцидента са телефоном, чувар фотографију властелице показао орнитологу др Саши Маринковићу, који је недвосмислено потврдио да се ради о властелици.

Са напред наведеним врстама, укупан број врста бележених на Увцу је “порастао” на 187 врста!

У прилогу овог текста, налази се Извештај о истраживању диверзитета птица СРП “Увац” за 2019. годину, где су прецизно пописане 183 врсте, бележене закључно са октобром 2019. године. Наравно, овоме треба додати врсте бележене током новембра 2019. године (црни орао и ћурликовац), јануара 2020. године (риђоврати гњурац), као и властелицу, те је отуд сада број укупно бележених врста 187.

У публикацији Птице Србије – критички списак врста (Издавачи: Покрајински завод за заштиту природе и Друштво за заштиту и проучавање птица Србије, објављена 2015. године, а коју су приредили Марко Шћибан, Драженко Рајковић, Димитрије Радишић, Воислав Васић и Урош Пантовић) налази се и табела: Листа врста птица забележених на простору садашње Србије у периоду 1800–2015. са њиховим категоријама присутности и гнежђења. Листа садржи 352 врсте укупно, а како је на Увцу (до сада) бележено 187 врста, то значи да је на Увцу бележено 53,12% свих врста до сада евидентираних на подручју Србије.

Резерват Увац д.о.о. је и за 2020. годину својим Програмом управљања планирао наставак истраживања рађених током претходних неколико година. У поменутом програму даље пише: “Ово стога што је СРП “Увац” изузетно значајно орнитолошко подручје (IBA подручје) и што су до сада спроведена истраживања дала одличне резултате. Током 2016., 2017. и 2019. године истраживање диверзитета је (углавном) рађено у периоду од јуна месеца до краја године (друга половина године), у 2020. години планирамо да истраживање диверзитета превасходно радимо у периоду од јануара до маја месеца, јер је у питању период који је до сада био веома слабо/мало “покривен”. За ова истраживања ће се, као што је то и раније био случај, ангажовати орнитолози са великим искуством, док ће чувари заштићеног подручја пружити неопходну логистичку подршку.” Нажалост, због добро познатих и објективних околности (вирус Covid-19, који је условио и двомесечно ванредно стање, се разним и бројним ограничењима, укључујући и кретање), баш у периоду када су планирана најинтезивнија истраживања, ову активност ћемо “преселити” у пролеће, наредне, 2021. године. Свакако, радићемо истраживања и у “остатку” 2020. године.

Шта хоћемо, шта желимо да кажемо? “Јуримо”, циљ нам је, да на Увцу забележимо свих 200 врста птица! Мишљење орнитолога је да је ово прилично реалан циљ. Да није било ванредних околности, свакако би се овом циљу знатно приближили током пролећа 2020. године...
Да закључимо, односно цитирамо Извештај о истраживању диверзитета птица СРП “Увац” за 2019. годину: “Подручје СРП “Увац” идентификовано је као подручје значајно за птице (Important Bird Areas – IBA). До сада је на целом подручју IBA забележено 187 врста птица, од тога су 112 гнездарице. По птицама грабљивицама ово је један од највреднијих делова Србије (10 гнездарица!), а посебно је значајно присуство белоглавог супа (о коме смо већ доста и писали и причали: и на овом сајту се налази текст о белоглавом супу, илустрован врхунским фотографијама Саше Прерадовића (углавном) и Јарослава Папа), сурог орла, змијара, сивог сокола и осичара. Најзначајнији представници сова су: буљина, дугорепа сова, гаћаста кукумавка, ћук и шумска сова. Значајне гнездарице су и лештарка, камењарка, шумска шљука, лешникара, полојка, прдавац, легањ, кос камењар, горска ласта и пузгавац. Увачка језера су значајно одмориште за птице за време сеобе, а то се нарочито односи на птице водених станишта од којих неке и зимују у резервату. На њима се гнезди највреднија и најстарија национална популација великог ронца.”

Вредно је и значајно истаћи чињеницу да су се на подручје резервата у претходних неколико година “вратиле” (истина, мало крупне речи) још две врсте орлова лешинара које су некада настањивале ово подручје. Реч је о црном лешинару (“суп старјешина” – Лат. Aegypius monachus) и белој кањи (Лат. Neophron percnopterus). Камера која се налази на хранилишту их је пар пута забележила, као и фотоапарати чувара природе и орнитолога који обилазе ово подручје. Искрено се надамо и верујемо да ће се ове прекрасне птице вратити на Увац у већем броју, “пун пансион обезбеђен!” (мир и храна) – на радост љубитеља природе, птица посебно, из целе Србије, али и региона, Европе и света.

На концу: на Увцу се интезивно и са пуно успеха “бавимо” птицама! Наставићемо у истом правцу! Наравно, сваку помоћ и подршку прихватамо оберучке!

Љубитељи птица и природе, добродошли!

Дарко Ћировић
Резерват Увац д.о.о.

 

 

 

 

Птице Увца

Батокљун, Ријека Црнојевића, Црна Гора Бела плиска, Бистрица Белоглави суп, Буковик Бргљез, Батаци, Златар Чавка, Нова Варош Црна црвенрепка, мужјак, Воћњак, Нова Варош Црни корморан, Увачко језеро Црвендаћ, Бистрица Дивљи голуб, Дрезден, Немачка Дрозд имелаш, Батаци, Златар Дрозд певач, Тиква Јелова сеница, Бистрица Краљић, Батаци, Златар Лабуд грбац, Врело Босне, Сарајево Лешникара, Тодоровићи, Коцељ Лиска, СРП Засавица Мишар, Горње Лопиже, Сјеница Обичан звиздак Бистрица Обична црвенрепка, мужјак, Нова Варош Обична црвенрепка, женка, Нова Варош Обична траварка, Ријека Црнојевића, Црна Гора Обични галеб, Незидерско језеро, Аустрија Обични кос, Батаци, Златар Обични попић, Милановац, Златар Патке глуваре, Будимпешта Патке њорке, Растоке, Увачко језеро Планинска трептиљка, Кокин Брод Плава сеница, Ријека Црнојевића Пољски врабац, Дрина Роде, Незидерско језеро, Аустрија Руси сврачак, мужјак, Хоџина стијена, Златар Руси сврачак, женка, Хоџина стијена, Златар Сеница шљиварка, Каранџулија, Нова Варош Сеоска ласта, Ријека Црнојевића, Црна Гора Сива чапља, Павловића брод, Златарско језеро Сојка, Батаци, Златар Стрнадица жутовољка, Милановац, Златар Велика сеница, Шопот, Златар Велики детлић, мужјак, Коцељ, Нова Варош Врабац покућар, Атина, Грчка Врабац покућар, Штитари, Крагујевац Зеба, мужјак, Шопот, Златар Зеба, женка, Шопот, Златар Зимовка, Шопот, Златар