Крстарење Увцем и други видови посета

Поштовани,

Постоје више варијанти/опција обиласка Специјалног резервата природе "Увац" у организацији Резерват Увац д.о.о., привредног друшта које управља истим. СРП "Увац" је могуће обићи користећи пешашке стазе (које су највећим делом и бициклистичке), сплаварењем Увачким језерима, или, а што сматрамо најатрактивнијом варијантом, комбиновано – сплаварењем и пешачењем.

Варијанте/опције обиласка СРП "Увац" сплаварењем Увачким или Златарским језером:

Полазак на сплаварење Увачким (Сјеничким) језером са локалитета Растоке (координате: λ: 19.926; ϕ: 43.4184), до кога се долази возилом (Нова Варош – Растоке, преко Акмачића, око 12 км), сплаварење језером у дужини од око 12-13 км у једном правцу, посматрање белоглавих супова и других птица, посета Леденој пећини у дужини од око 700 метара и повратак на место поласка, сплаварењем. Излет траје око 3 сата. Цена по чамцу/пловилу, а капацитет једног чамца је 12 особа (укључујући и чувара/водича), износи 10.000,00 динара, плус улазница у СРП "Увац", која кошта 100,00 динара по пунолетној особи, односно 50,00 динара по особи узраста од 8 до 18 година, као и улазницa у Ледену пећину, која кошта 150,00 динара по посетиоцу старијем од 8 година.

 

Фотографија 01: Белоглави суп

Полазак на сплаварење Увачким (Сјеничким) језером са локалитета Крстац (координате: λ: 20.0008; ϕ: 43.3238) или Маркова раван (координате: λ: 19.9874; ϕ: 43.3365), до којих се долази возилом (око 5-6 км од Сјенице), сплаварење језером у дужини од око 12 км, посматрање белоглавих супова и других птица, посета Леденој пећини у дужини од око 700 метара и повратак на место поласка, сплаварењем. Излет траје око 3 сата. Цена по чамцу/пловилу, а капацитет једног чамца је 12 особа (укључујући и чувара/водича), износи 10.000,00 динара, плус улазница у СРП "Увац", која кошта 100,00 динара по пунолетној особи, односно 50,00 динара по особи узраста од 8 до 18 година, као и улазницу у Ледену пећину, која кошта 150,00 динара по посетиоцу старијем од 8 година.

Фотографија 02: Ледена пећина (детаљ)

 Полазак на сплаварење Златарским језером са локалитета Кокин Брод (координате: λ: 19.8093; ϕ: 43.5091), у непосредној близини магистралног пута Београд – јужни Јадран. Сплаварење језером минимум два сата, са повратком на место поласка, уз посматрање белоглавих супова на локалитету Чоловића стене. Излет траје минимум 2 сата. Цена по катамарану/пловилу, а капацитет једног пловила је 12 особа (укључујући и чувара/ водича), износи 7.000,00 динара за 2 сата, сваки наредни сат је 3.000,00 динара, плус улазница у СРП "Увац", која кошта 100,00 динара по пунолетној особи, односно 50,00 динара по особи узраста од 8 до 18 година.

Фотографија 03: Златарско језеро

 Када су у питању цене за индивидуалне посете, цена за прве две напред наведене опције (сплаварење Увачким језером) износи 1.000,00 динара по особи, плус улазница у СРП "Увац", која кошта 100,00 динара по пунолетној особи, односно 50,00 динара по особи узраста од 8 до 18 година, као и улазница у Ледену пећину, која кошта 150,00 динара по посетиоцу старијем од 8 година. Цена за индивидуалне посете за трећу опцију (сплаварење Златарским језером) износи 700,00 динара по особи за 2 сата, сваки наредни сат је 400,00 динара, плус улазница у СРП "Увац", која кошта 100,00 динара по пунолетној особи, односно 50,00 динара по особи узраста од 8 до 18 година.

 Варијанте/опције обиласка СРП "Увац" комбиновањем сплаварења и пешачења:

Полазак на сплаварење Увачким (Сјеничким) језером са локалитета Растоке (координате: λ: 19.926; ϕ: 43.4184), до кога се долази возилом (Нова Варош – Растоке, преко Акмачића, око 12 км), сплаварење језером у дужини од око 12-13 км, посматрање белоглавих супова и других птица, посета Леденој пећини у дужини од око 700 метара, "пењање" видиковца Велики врх (са спектакуларним погледом на кањон Увца) и повратак на место поласка, сплаварењем. Цео излет траје око 4,5-5 сати. Цена по чамцу/пловилу, а капацитет једног чамца је 12 особа (укључујући и чувара/водича), износи 13.000,00 динара, плус улазница у СРП "Увац", која кошта 100,00 динара по пунолетној особи, односно 50,00 динара по особи узраста од 8 до 18 година, као и улазницa у Ледену пећину, која кошта 150,00 динара по посетиоцу старијем од 8 година.

Фотографија 04: Поглед са видиковца Велики врх

 Полазак на сплаварење Увачким (Сјеничким) језером са локалитета Растоке (координате: λ: 19.926; ϕ: 43.4184), до кога се долази возилом (Нова Варош – Растоке, преко Акмачића, око 12 км), сплаварење језером у дужини од око 13-14 км, посматрање белоглавих супова и других птица, посета Леденој пећини у дужини од око 700 метара, "пењање" видиковца Равни крш (са спектакуларним погледом на кањон Увца) и повратак на место поласка, сплаварењем. Цео излет траје око 4,5-5 сати. Цена по чамцу/пловилу, а капацитет једног чамца је 12 особа (укључујући и чувара/водича), износи 13.000,00 динара, плус улазница у СРП "Увац", која кошта 100,00 динара по пунолетној особи, односно 50,00 динара по особи узраста од 8 до 18 година, као и улазницa у Ледену пећину, која кошта 150,00 динара по посетиоцу старијем од 8 година.

Фотографија 05: Поглед са видиковца Равни крш

 Полазак на сплаварење Увачким (Сјеничким) језером са локалитета Крстац (координате: λ: 20.0008; ϕ: 43.3238) или Маркова раван (координате: λ: 19.9874; ϕ: 43.3365), до којих се долази возилом (око 5-6 км од Сјенице), сплаварење језером у дужини од око 12 км, посматрање белоглавих супова и других птица, посета Леденој пећини у дужини од око 700 метара, "пењање" на неки од видиковаца: Молитва, Равни крш или Велики врх (са спектакуларним погледом на кањон Увца) и повратак на место поласка, који може бити сплаварењем или пешке, односно лепом и угодном шетњом у дужини од око 6 км. Цео излет траје око 4-5-6 сати (у зависности од опције). Цена по чамцу/пловилу, а капацитет једног чамца је 12 особа (укључујући и чувара/водича), износи 13.000,00 динара, плус улазница у СРП "Увац", која кошта 100,00 динара по пунолетној особи, односно 50,00 динара по особи узраста од 8 до 18 година, као и улазницa у Ледену пећину, која кошта 150,00 динара по посетиоцу старијем од 8 година.

 

Фотографија 06: Поглед са видиковца Молитва

Када су у питању цене за индивидуалне посете, цена за прве две напред наведене опције (полазак са Растока) износи 1.400,00 динара по особи, плус улазница у СРП "Увац", која кошта 100,00 динара по пунолетној особи, односно 50,00 динара по особи узраста од 8 до 18 година, као и улазницу у Ледену пећину, која кошта 150,00 динара по посетиоцу старијем од 8 година. Цена за трећу опцију (полазак са Крстца или Маркове равни) износи 1.000,00 динара када је у питање "пењање" видиковца Молитва, са индивидуалним повратком пешачењем на место поласка, плус улазнице, 1.400,00 динара када је у питању "пењање" видиковаца Равни крш или Велики врх и повратак на место поласка, сплаварењем, плус улазнице.

Варијанте/опције обиласка СРП "Увац" пешачењем уређеним стазама:

Пешачка стаза полази од локалитета Крстац (координате: λ: 20.0008; ϕ: 43.3238), до кога се долази возилом (око 5-6 км од Сјенице), води десном обалом Увца, тј. Увачког (Сјеничког) језера, односно самим ободом језера, до локалитета/ видиковца Молитва, са кога се пружа спектакуларан поглед на кањон Увца. Посматрање белоглавих супова и других птица дуж целе стазе. Дужина ове стазе, у једном правцу, износи око 6 км (око 12 км у оба правца), иста није много тешка и напорна, изузетно је атрактивна. Укупно трајање пешачења ничим није ограничено и условљено: човеку "просечне" кондиције је потребно око 3,5 до 4 часа у оба правца, лаганим темпом/ходом. Потребно је излет најавити и купити улазницу у СРП "Увац" код чувара заштићеног подручја.

Пешачка стаза полази од локалитета Крстац (координате: λ: 20.0008; ϕ: 43.3238), до кога се долази возилом (око 5-6 км од Сјенице), води десном обалом Увца, тј. Увачког (Сјеничког) језера, односно самим ободом језера, до локалитета Дружинићи (око 2 км), потом се прелази преко висећег моста у Дружинићима, те даље наставља самим ободом језера, кроз борову шуму (лева обала Увца) до локалитета/видиковца Равни крш и даље до видиковца Велики врх. Са оба ова видиковца се пружа прелеп поглед на кањон Увца. Посматрање белоглавих супова и других птица дуж целе стазе. Дужина ове стазе, у једном правцу, износи око 7-8 км (око 15 км у оба правца), иста није много тешка и напорна, истина, поприлично је дуга, и веома атрактивна. Укупно трајање пешачења ничим није ограничено и условљено: човеку "просечне" кондиције је потребно око 5 часова у оба правца, лаганим темпом/ходом. Потребно је излет најавити и купити улазницу у СРП "Увац" код чувара заштићеног подручја.

Пешачка стаза полази од локалитета који се налази у селу Горње Лопиже (координате: λ: 19.9421; ϕ: 43.3583), на око 500 метара од видиковца Велики врх (до тог места се стиже возилом, мотоциклом, бициклом...), води до локалитета/видиковца Велики врх, са кога се пружа спектакуларни поглед на кањон Увца, а затим наставља левом обалом Увачког (Сјеничког) језера до локалитета/видиковца Равни крш, са кога се такође пружа поглед на кањон Увца. Посматрање белоглавих супова и других птица дуж целе стазе. Дужина ове стазе, у једном правцу, износи око 2 км (око 4 км у оба правца), иста није много тешка и напорна, прилично је кратка, изузетно је атрактивна. Укупно трајање пешачења ничим није ограничено и условљено: човеку "просечне" кондиције је потребно око 2 до 3 часа у оба правца, лаганим темпом/ходом. Потребно је излет најавити и купити улазницу у СРП "Увац" код чувара заштићеног подручја.

 Пешачка стаза полази од локалитета у селу Буковик, у близини бране ХЕ "Увац" (координате: λ: 19.9352; ϕ: 43.4203), до кога се долази возилом (Нова Варош – Буковик, преко Акмачића – око 13 км), одакле се полази на пешачку туру макадамским путем и долази се до уређеног видиковца, и даље по жељи посетилаца. Посматрање белоглавих супова и других птица дуж целе стазе. Дужина ове стазе, у једном правцу, износи око 2 км (око 4 км у оба правца), иста није тешка и напорна, прилично је кратка, веома је атрактивна. Укупно трајање пешачења ничим није ограничено и условљено: човеку "просечне" кондиције је потребно око 2 до 3 часа у оба правца, лаганим темпом/ходом. Потребно је излет најавити и купити улазницу у СРП "Увац" код чувара заштићеног подручја.

Фотографија 07: Поглед са видиковца Буковик

 Пешачка стаза полази од локалитета у селу Радијевићи (координате: λ: 19.911; ϕ: 43.391), до кога се долази возилом (Нова Варош – Радијевићи, преко Акмачића или преко Дрмановића – око 16 км у обе варијанте), одакле се полази на пешачку туру до видиковаца на Ваганици, са којих се пружа поглед на локалитет Жвале на Увачком језеру, као и на ушће и кањон реке Вељушнице, као и кањон Увачког језера. Посматрање белоглавих супова и других птица дуж целе стазе. Дужина ове стазе, у једном правцу, износи око 2 км (око 4 км у оба правца), иста није тешка и напорна, прилично је кратка и атрактивна. Укупно трајање пешачења ничим није ограничено и условљено: човеку "просечне" кондиције је потребно око 2 до 3 часа у оба правца, лаганим темпом/ходом. Потребно је излет најавити и купити улазницу у СРП "Увац" код чувара заштићеног подручја.

Фотографија 08: Поглед са видиковца Ваганица

 Пешачка стаза полази од локалитета Стеванетићи (село Божетићи, координате: λ: 19.9404; ϕ: 43.4411), до кога се долази возилом (Нова Варош – Стеванетићи, преко Акмачића и Буковика – око 22 км), одакле се полази на пешачку туру која укључује обилазак три атрактивна видиковца на десном ободу Златарског језера, са прелепим погледом на кањон, односно место где је први пут установљено заштићено подручје 1971. године. Посматрање белоглавих супова и других птица. Дужина ове стазе, у једном правцу, са обиласком сва три видиковца, износи око 1,5 км (око 2,5 – 3 км у оба правца), иста није тешка и напорна, кратка је и изузетно атрактивна. Укупно трајање пешачења ничим није ограничено и условљено: човеку "просечне" кондиције је потребно око 2 часа у оба правца, лаганим темпом/ходом. Потребно је излет најавити и купити улазницу у СРП "Увац" код чувара заштићеног подручја.

Фотографија 09: Поглед са видиковца Стеванетићи

 Пешачка стаза полази од локалитета Стојићи, село Дебеља (координате: λ: 19.9188; ϕ: 43.4681), до кога се долази возилом (Нова Варош – село Дебеља, преко села Акмачићи, Буковик и Божетићи – око 25 км), одакле се полази на пешачку туру која укључује обилазак видиковца Савина столица (изузетно атрактиван, са настрешницом, клупама...), са кога се пружа поглед на кањон Златарског језера. Посматрање белоглавих супова и других птица. Дужина ове стазе, у једном правцу, до поменутог видиковца, износи око 500 метара (око 1 км у оба правца), иста је кратка и атрактивна. Укупно трајање пешачења ничим није ограничено и условљено: човеку "просечне" кондиције је потребно око један сат у оба правца, лаганим темпом/ходом. Потребно је излет најавити и купити улазницу у СРП "Увац" код чувара заштићеног подручја.

Фотографија 10: Поглед са видиковца Савина столица

 Пешачка стаза полази од локалитета етно-село Вранеша (координате: λ: 19.7828; ϕ: 43.5121) до кога се долази возилом (Нова Варош - етно-село Вранеша око 13 км), води до обода Радоињског језера, где се налази видиковац, наставља се левом обалом Радоињског језера, којом приликом се обиђу још два видиковца, па се наставља шумом и пашњацима до видиковаца на Градини. Посматрање белоглавих супова и других птица дуж целе стазе. Дужина ове стазе, у једном правцу, износи око 5 км (око 10 км у оба правца), иста је средње тешка, изузетно је атрактивна. Укупно трајање пешачења ничим није ограничено и условљено: човеку "просечне" кондиције је потребно око 3 до 4 часа у оба правца, лаганим темпом/ходом. Потребно је излет најавити и купити улазницу у СРП "Увац" код чувара заштићеног подручја.

 

Фотографија 11: Поглед са видиковца Вранеша


Посету СРП "Увац" је потребно најавити, односно заказати обилазак.

Телефон/канцеларија (за заказивање обилазака):

03364198 (сваког радног дана од 08 до 16 часова)

Контакт телефон чувара/водича/координатора за туристичке посете:

0648674710 – Стево Радовановић Стевица