Научни Увац

Златарско језеро - мешовито јато

На Увцу станује наука!

Наиме, у току су бројне стручне и научне активности на Увцу, а што је свакако и један од прироритета у нашем раду.

Ради се истраживање диверзитета птица СРП „Увац“ са посебним освртом на врсте од приоритета за заштиту према NATURA 2000 програму. У склопу наведене активности ради се методолошко истраживање фауне гнездарица, у циљу одређивања величине и густине њихових популација. У питању је наставак истраживања рађених током претходних година. Носилац посла је Еколошко удружење „Чувари природе“ из Пожеге, на истом сарађују (консултације и стручна помоћ) Друштво за заштиту и проучавање птица Србије, као и Резерват Увац д.о.о., који приде обезбеђује сву логистичку помоћ. Елем, на Увцу (и непосредној околини) до сада је евидентирано преко 180 врста птица, тачније 183 врсте. Само током јесени 2018. године, те пролећа и лета 2019. године пронађено је девет, за Увац нових врста птица: кривокљуни спрудник (лат. Tringa nebularia), барска шљука (lat. Gallinago gallinago), патка кашикара (лат. Anas clypeata), жалар слепић (лат. Charadrius dubius), ласта брегуница (лат. Riparia riparia), модроврана (лат. Coracias garrulus), црвеноноги спрудник (Лат. Tringa totanus), златни вивак (Лат. Pluvialis apricaria) и сива грмуша (Лат. (Лат. Sylvia borin)! Настављамо „акцију“ до позне јесени: очекујемо још лепих вести!

Паралелно са истраживањем диверзитета птица, врши се и мониторинг (постојећих) кућица за сове, конкретно, кућице су постављене за следеће врсте: гаћаста кукумавка (лат. Aegolius funereus), дугорепа или уралска сова (лат. Strix uralensis) и шумска сова (лат. Strix aluco). Кућице смо, 30 комада, по 10 за сваку наведену врсту сова, поставили на заштићеном подручју пре неколико година, и прилично редовно их пратили. Са овом активношћу, наставили смо и током 2019. године, уз стручну помоћ и подршку орнитолога Завода за заштиту природе Србије, као и Еколошког удружења „Чувари природе“.

Током 2019. године ради се мониторинг фауне водоземаца и гмизаваца. Исти чине значајну карику у исхрани пре свега птица. Такође, због (будућег, јелте) приступања Србије Европској унији, обавеза сваке државе је да попише ретке врсте и њихова станишта према NATURA 2000 програму, важну „карику“ чине водоземци и гмизавци. Мониторинг фауне раде стручне службе, односно херпетолози Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, који је при Универзитету у Београду. Наравно, Резерват Увац д.о.о. обезбеђује сву логистичку подршку, у виду чувара заштићеног подручја, теренских возила, чамаца...

Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда нас обавезује да током 2019. године урадимо мониторинг у водама Рибарског подручја Специјалног резервата природе „Увац“, што и чинимо. Претходни мониторинг је урађен 2016. године. Мониторинг раде стручне службе, односно ихтиолози из Института за мултидисциплинарна истраживања, а који је при Биолошком факултету Универзитета у Београду. Опет, ми као управљачи заштићеног подручја и корисници рибарског подручја, пружамо неопходну помоћ и подршку. Прелиминарни резултати „говоре“ да је стање рибљег фонда у водама РБ СРП „Увац“ више него добро, чак одлично.

Поред овога, а када је реч о ихтиологији, реализује се пројекат ихтиофаунистичких истраживања младице (лат. Hucho hucho). И ову активност раде ихтиолози Института за мултидисциплинарна истраживања. По конзервационом и рибарственом значају, младица заузима истакнуто место у ихтиофауни вода Специјалног резервата природе „Увац“. За 2019. годину предвиђена су истраживања везана за мониторинг мреста ове врсте. Истраживања обухватају утврђивање и картирање бојишта младице у Вапи и горњем току Увца. По изваљивању, прати се рани развој млађи младице и њихова дисперзија из зоне мреста. Теренска истраживања обављена су током пролећно-летње сезоне (мај-август), извештај очекујемо скорих дана.

На концу, а као и сваке године, раде се и мониторинг и маркирање белоглавих супова (лат. Gyps fulvus). Заштита гнезда и младунаца обезбеђује се појачаним чуварским надзором у време гнежђења, излегања, као и полетања младунаца. Контрола успешности гнежђења белоглавог супа обавља се, најчешће, три пута годишње пописивањем активних парова и гнезда методом цензуса како би се утврдио њихов број и успешност гнежђења. Ова активност реализију чувари заштићеног подручја, истој најчешће присуствују и орнитолози Завода за заштиту природе Србије. Обележавање/маркирање угрожених врста је законска обавеза управљача и обавеза према потписаним међународним конвенцијама које имају за циљ контролу промета угрожених врста. Пројектом маркирања белоглавих супова у СРП Увац обележено је, до сада, близу 300 јединки и прикупљено више хиљада запажања маркираних птица. Маркиране птице су забележене у 20 земаља. Љубитељи природе и чувари природе/ренџери из тих земаља шаљу фотографије маркираних супова желећи да сазнају ко их је обележио и одакле су дошли. Видео-камере на хранилишту, популарном "ресторану за белоглаве супове" омогућиле су систематско праћење судбине обележених јединки и структуре популације белоглавих супова на Увцу. У циљу одржавања континуитета у маркирању лешинара и усвајања савремених метода праћења белоглавог супа, Резерват Увац д.о.о., превасходно у сарадњи са Институтом за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, као и Фондом за заштиту птица грабљивица, реализује пројекат маркирања младунаца на гнезду, како би се прикупиле информације о преживљавању младунаца, имиграцији и емиграцији птица из популације.

Свакако је важна и значајна чињеница да су 4 белоглава супа (популарних имена: „Марија“, „Златар“, „Добрила“ и „Игор“) „опремљени“ сателитским одашиљачем, те да се њихово кретање прати свакодневно.

Извештаје о свему напред наведеном ћемо „поставити“ на сајту, наравно, по окончању посла/послова, и пошто буду сачињени.