Резерват Увац д.о.о. - Јавне набавке на које се Закону о јавним набавкама не примењује