Резерват Увац д.о.о. - Набавка батеријске лампе и фотоапарата