Резерват Увац д.о.о. - Допуна плана набавки на које се закон ЈН не примењује