Резерват Увац д.о.о. - Позив за подношење понуда - гориво