Резерват Увац д.о.о. - Оглас о продаји покретних ствари (чамац, мотор, ...)