Резерват Увац д.о.о. - План јавних набавки за 2024.годину - набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама