Резерват Увац д.о.о. - Записник (бод листа) са отварања Пријава за доделу права коришћења сопственог пловила